SmodCMS

O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole w Gronkowie powstało we wrześniu 1999 r. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z Nową Ustawą o Systemie Oświaty i Zarządzeniem MEN w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych. Naszymi przedszkolakami są dzieci w wieku od 2, 5 roku do 5 lat.

 

Zadaniem Przedszkola jest organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi osobowości, nawiązaniu przez dziecko kontaktów społecznych, stwarzanie sytuacji do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

  • Dyrektorem przedszkola jest mgr Helena Kopeć nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
  • Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje pedagogiczne wymagane przy pracy z dziećmi.
  • W przedszkolu funkcjonują dwie grupy dla młodszych i starszych przedszkolaków.
  • Przedszkole mieści się w budynku byłej plebanii.
  • Plac zabaw dzieci składa sie z bezpiecznych i atestowanych zabawek.
  • Każda grupa posiada swoją salę wyposażoną w wiele kolorowych zabawek i pomocy dydaktycznych.
  • Dzieci maja zagwarantowane trzy posiłki oraz napoje w upalne dni.
  • Dzieci objęte są ubezpieczeniem NW przez cały rok szkolny.
  • Pracujemy 11 miesięcy w roku (od sierpnia do czerwca) w godz. 7.00-16.00 od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi.

Nasze przedszkole to mała i przytulna placówka, w której panuje domowa atmosfera. Liczebność grup waha się od 15 do 20 dzieci.