SmodCMS

Ramowy rozkład dnia

Placówka czynna od godz:7:00 do 16:00
 

  • 7:00-8:00- Schodzenie się dzieci, swobodna zabawa w kącikach zainteresowań.
  • 8:00-9:00- Wykonywanie zadań indywidualnych, gry i zabawy dydaktyczne, utrwalenie wierszy, piosenek, zabawy tematyczne.
  • 9:00 -9:30- Ćwiczenia poranne i zajęcia porządkowe, przygotowanie do śniadania.
  • 9:30 -10:00- Śniadanie
  • 10:00-11:00- Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
  • 11:00-12:30- Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci. Zajęcia dodatkowe i twórcze. Zabawy w sali, przygotowanie do obiadu.
  • 12:30-13:00- Obiad.
  • 13:00-14:30- Odpoczynek (leżakowanie dla młodszych i chętnych dzieci). Relaksacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy z inicjatywy dzieci, zabawy i zajęcia zorganizowane z nauczycielką. Tańce, pląsy. Czynności higieniczne,
  • 14:30-14:45- Podwieczorek.
  • 14:45-16:00- Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno - kompensacyjna. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.